Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty CP CMC nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ TCT CP Sông Hồng về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TCT CP Sông Hồng lần thứ XI, Đảng bộ Công ty cổ phần CMC đã trọng thể tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng chí Nguyễn Văn Hiến - UV BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT TCT CP Sông Hồng đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ


Với mục tiêu kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI, xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ mới và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TCT Sông Hồng lần thứ XI… Đại hội đã tiến hành tổng kết, nêu rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo đơn thực hiện nhiệm vụ SXKD cũng như công tác Xây dựng Đảng tại đơn vị, lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng, chăm lo đời sống CBCNVLĐ và thực hiện các chính sách xã hội.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Đại hội cũng xác định phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Công ty khóa VII nhiệm kỳ 2015-2020: “Tiếp tục duy trì và phát triển sản phẩm truyền thống trên cơ sở đầu tư thiết bị, công nghệ mới, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất để tạo ra các loại sản phẩm có tính khác biệt, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, dân chủ, đổi mới của mỗi cán bộ đảng viên và CNVLĐ, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đảng bộ Công ty lần thứ VII đề ra”.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hiến - UV BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT TCT CP Sông Hồng đã biểu dương và ghi nhận các kết quả đạt được trong hoạt động của Đảng bộ Công ty cổ phần CMC, đồng chí nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong hoạt động SXKD của đơn vị trong điều kiện đổi mới, phát triển và hội nhập có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Đồng chí mong muốn lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết, năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu Công ty cổ phần CMC ngày càng vững mạnh.

Dân chủ, đoàn kết và hội nhập vì sự phát triển của đơn vị, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần CMC lần thứ VII và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TCT Sông Hồng lần thứ XI theo đúng nguyên tắc, thể lệ của Đảng cộng sản Việt Nam. Đại hội cũng đã dành thời gian và những tình cảm trân trọng để chia tay các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần CMC khóa VI với những đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng tại đơn vị.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần CMC lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần CMC khóa VII cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại, đề ra phương hướng đúng đắn để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.