Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Vũ Tiến Dũng: Một trong những gương điển hình tiêu biểu ngành Xây dựng năm 2013

Sáng 7/6, tại Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình và lao động tiêu biểu ngành xây dựng năm 2013. Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã biểu dương 250 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên cả nước. Trong đó, công nhân lao động chiếm 58,1%; Kỹ sư chiếm 24,2%; Cao đẳng, trung cấp chiếm 17,7%; Là nữ chiếm 10,9%.
Một số tấm gương tiêu biểu đại diện đoàn viên Công đoàn Tổng công ty CP Sông Hồng được vinh danh điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng năm 2013 là đồng chí Phùng Minh - Tổng công ty CP Sông Hồng, đ/c Nguyễn Văn Khiêm - Cty CP Nhôm Sông Hồng, đ/c Vũ Tiến Dũng - Công ty Cổ phần CMC, đ/c Hoàng Thanh Lương - Công ty CP Xây dựng Số 1 Sông Hồng.

Anh Vũ Tiến Dũng hiện đảm nhận công việc công nhân vận hành tại Cty Cổ phần CMC.