Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

Mô hình cty mẹ - cty con ở TCT Sông Hồng: Phát huy sức mạnh tổng hợp để cùng phát triển

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình cty mẹ - cty con tại các đơn vị của Tổng công ty Sông Hồng, các doanh nghiệp đã tạo được sợi dây liên kết “gắn bó mật thiết”, “cần phải có nhau” giữa “mẹ” và “con”, đồng thời kết hợp rất hài hòa “lợi ích riêng - chung” của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Đây cũng chính là cơ sở để Tổng công ty Sông Hồng có thể phát huy sức mạnh tập thể vượt qua những thời điểm khó khăn, nhất là từ cuối năm 2008 đến nay.Một số ý kiến cho rằng, trong các cty mẹ - con gốc Nhà nước có một vấn đề mà nhiều công ty gặp phải là lợi ích của các Công ty con và mẹ nhiều khi gặp xung đột. Mẹ cũng hoạt động sản xuất như con, hai bên cạnh tranh nhau, giành thị trường của nhau. Công ty mẹ gọi lợi ích của mình là chung, của mỗi công ty con là riêng. Nhưng mâu thuẫn này hoàn toàn có thể hóa giải được nếu mỗi bên xác định đúng vai trò, quyền lợi của mình và cùng mục tiêu xây dựng thương hiệu chung. Ở Tổng công ty Sông Hồng, ngay từ khi mới chuyển đổi mô hình, đã có định hướng chiến lược phát triển các công ty thành viên theo ngành nghề sẵn có để hình thành nên các lĩnh vực SXKD trong Tổng công ty: Xây dựng; Sản xuất Công nghiệp và VLXD; Thương mại và xuất nhập khẩu; Đầu tư phát tiển đô thị và khu công nghiệp, xây dựng nhà ở và văn phòng cho thuê…. Nếu nhìn qua sẽ nghĩ, các công ty thuộc nhóm Xây dựng, kinh doanh bất động sản KCN, khu dân cư bị một áp lực nặng nề khi cái bóng của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng quá lớn bởi đây là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Xây dựng, đầu tư, kinh doanh các KCN, khu đô thị mới. Nhưng ở vai trò của một Công ty mẹ, Tổng công ty đã chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ về vốn, thị trường cho các công ty thành viên đồng thời hướng các công ty thành viên vào việc xây dựng thương hiệu chung - Tổng công ty Sông Hồng.

Ở mô hình TCty mới, cách quản lý bằng mệnh lệnh hành chính không còn, thay vào đó là vận hành theo quan hệ kinh tế. Cụ thể, Công ty mẹ thực hiện quyền chi phối các Công ty con thông qua nguồn vốn góp, qua khả năng bảo lãnh cho các Công ty con bằng uy tín, thương hiệu của mình... Sông Hồng cũng xuất phát từ điểm này để đưa các đơn vị của Tổng công ty đến với thành công. Kết dính quan hệ “mẹ con” bằng sự hỗ trợ, Sông Hồng đã chủ động tìm dự án và để các cty thành viên cùng phối hợp thực hiện trên cơ sở phân chia công việc theo kinh nghiệm, thế mạnh của các đơn vị thành viên nhưng đúng luật và đảm bảo chất lượng. Ví dụ, các đơn vị thành viên như Cty CP Xây dựng Sông Hồng 22, Cty CP Sông Hồng 18,.. đã cùng Công ty mẹ tham gia thực hiện các dự án Làng sinh viên Đức Lộc - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An; dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I; dự án Nhà thi đấu đa năng Đà Nẵng... Cùng với đó là các đơn vị của Tổng công ty Sông Hồng sẽ cung cấp các sản phẩm VLXD cho các công trình dự án của Tổng công ty như Công ty cổ phần CMC, Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, Nhà máy cán thép Sông Hồng, Công ty cổ phần Sơn Sông Hồng... Các đơn vị của Tổng công ty được phát triển theo hướng kết hợp các thành viên dựa trên lợi thế quan trọng các nhóm ngành nghề SXKD đều có liên quan với nhau và có thể bổ trợ cho nhau rất tốt. Đồng thời, Sông Hồng đã và đang tập trung xây dựng lực lượng nhân sự, nâng cao chất lượng sản phẩm để củng cố nội lực và chuẩn bị nhân lực cho các dự án, hỗ trợ đào tạo đội ngũ kế cận cho các đơn vị thành viên. Đây chính là những lợi thế và là ưu thế vượt trội của Tổng công ty Sông Hồng - đơn vị mạnh của ngành Xây dựng Việt Nam.

Cùng vượt bão

Khi sang mô hình mẹ - con thì trách nhiệm của "mẹ" chỉ bớt đi những sự vụ, hành chính, còn trách nhiệm về chiến lược phát triển, vốn liếng, tài chính, đầu tư, con người... lại rất nặng nề. Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái và các Doanh nghiệp liên tục chịu những cú sốc lớn trong thời gian qua. Tổng công ty Sông Hồng đã khẳng định bản lĩnh là một đầu tàu rất tốt. Hiện nay, hầu hết các đơn vị thành viên của Tổng công ty đều hoạt động có hiệu quả xét trên tất cả các tiêu chí về vốn, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách... duy trì và phát triển nguồn vốn Nhà nước trong các công ty cổ phần hoá. Tất cả các công việc kinh doanh đều thông qua hợp đồng kinh tế bình đẳng giữa các bên. Công ty con không chịu sự áp đặt hành chính của Công ty mẹ. Bên cạnh đó, Công ty mẹ vẫn đảm bảo sự điều hành, chi phối của mình đối với các Công ty con không chỉ bằng tỷ lệ vốn đầu tư mà còn bằng định hướng chiến lược kinh doanh, thị phần, uy tín và thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực... tạo ra sự gắn kết thực sự giữa Công ty mẹ và Công ty con.

Do vậy, trong năm 2008 đầy thử thách và 6 tháng đầu năm 2009 vừa qua, Tổng công ty Sông Hồng vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra với doanh thu tăng trưởng khá. Tỷ lệ chia cổ tức ở các đơn vị đạt từ 10% trở lên. Trong 6 tháng đầu năm 2009, Tổng công ty Sông Hồng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới và những diễn biến của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, các đơn vị của Tổng công ty đã chủ động vượt khó, đẩy mạnh hoạt động SXKD, đấu thầu và thắng thầu nhiều dự án với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Theo dự kiến, năm 2009 Tổng công ty Sông Hồng hoàn toàn có thể hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Đây là tin vui đối với toàn thể CBCNV của Tổng công ty, là động lực lớn để các đơn vị của Tổng công ty Sông Hồng phát huy sức mạnh tổng hợp để cùng phát triển.