Thứ Năm, 24 tháng 5, 2007

Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Hồng làm việc với Công ty cổ phần CMC

Ngày 22/05/2007, Đoàn công tác Tổng công ty Sông Hồng do đồng chí Trịnh Xuân Thanh – Tổng giám đốc Tổng công ty làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Công ty cổ phần CMC. Trong buổi làm việc với lãnh đạo Công ty, Đoàn đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo về tình hình tổ chức lao động, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2007.Công ty cổ phần CMC đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần hóa kể từ tháng 4 năm 2006, vốn điều lệ 40 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Sông Hồng nắm giữ 20%. Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay gồm 05 phòng ban, 01 nhà máy sản xuất gạch, 01 xí nghiệp sản xuất bao bì, 01 xí nghiệp xây dựng, 03 chi nhánh và hệ thống các đại lý tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, tổng số cán bộ công nhân viên là 430 người.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tổng giám đốc Tổng công ty ghi nhận sự nỗ lực phát huy của Công ty cổ phần CMC, mặc dù Công ty gặp khó khăn trong cơ chế thị trường nhưng thuận lợi cũng rất nhiều như: Máy móc thiết bị đã hết khấu hao, đội ngũ lao động có tay nghề cao, thương hiệu cũng đã được khẳng định về chất lượng.

Tổng giám đốc Tổng công ty yêu cầu Công ty phải xây dựng và thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất. Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty phải thống nhất trong cách điều hành, chịu trách nhiệm chính về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước các cổ đông. Lợi tức năm 2006 phải đạt ở mức 13-15%. Xem xét lại cơ cấu hiệu quả mô hình các chi nhánh và xí nghiệp. Tăng cường công tác thiết kế mẫu mã sản phẩm, công tác quảng cáo, tiếp thị sản phẩm và phát triển thị trường. Lập phương án chuyển đổi công nghệ từ sử dụng nhiên liêu gas sang sử dụng nhiên liệu than nhằm giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.
Lãnh đạo Công ty cổ phần CMC cam kết sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2007, định hướng phát triển 5 năm tiếp theo, phát triển thương hiệu gạch CMC là một thương hiệu mạnh trên thị trường vật liệu xây dựng, sản phẩm gạch CMC có hình ảnh tốt trong mắt người tiêu dùng.