Thứ Ba, 3 tháng 4, 2007

CMC: Nhờ đầu tư công nghệ mới, mỗi tháng làm lợi 500 triệu đồng

Hết tháng 3, Công ty cổ phần CMC đã sản xuất được trên 500.000 m2 gạch ốp lát các loại; tiêu thụ trên 750.000m2; đạt doanh thu 40 tỷ đồng; 400 lao động có việc làm thường xuyên với mức thu nhập bình quân 1,6 triệu đồng/ người/ tháng.

Năng suất chất lượng sản phẩm được duy trì ổn định. Tuy nhiên, do tốc độ đầu tư xây dựng trong giai đoạn này chững lại, kết hợp với giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng khá cao, cùng với nhiều yếu tố khác tác động, nên kết quả đạt được trong quý I- năm 2007 còn đạt thấp so với kế hoạch, chỉ tương đương bằng cùng kỳ này năm 2006.

Thời gian tới, cùng với duy trì hoạt động sản xuất, mục tiêu chính của Công ty là tập trung đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm; củng cố lại hoạt động của các tổng đại lý, đại lý tiêu thụ trong cả nước; thay đổi và bổ sung hoàn thiện một số cơ chế chính sách phù hợp cho các đối tượng tiêu thụ sản phẩm. Công ty sẽ tiếp tục xúc tiến mở rộng thị trường, hướng tới xuất khẩu để tăng sản lượng bán ra và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Để giảm bớt phụ thuộc do giá nhiên liệu dầu, gas tăng ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh, vừa qua Công ty đã đầu tư chuyển một bộ phận lò đốt bằng dầu sang đốt bằng than xích, với số vốn đầu tư trên 1 tỷ đồng. Hệ thống lò đốt mới này đã đi vào hoạt động, mỗi tháng làm lợi cho Công ty khoảng 500 triệu đồng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Trong năm nay, Công ty sẽ phấn đấu chuyển đổi toàn bộ hệ thống lò từ đốt gas và dầu sang đốt than, để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.