Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2006

CMC: Định hướng phát triển 2006-2010

Theo định hướng phát triển chung của Công ty cổ phần CMC giai đoạn 2006 – 2010 cho thấy Công ty đã có những bước đi phù hợp đáp ứng với sự phát triển chung của đất nước. Việc đầu tư thay thế nhiên liệu đốt bằng than trong nước thay gas và dầu trong sản xuất không ngừng hạ giá thành sản phẩm xuống và sản lượng tiêu thụ tăng, không phụ thuộc giá gas, dầu thế giới đã lên quá cao.

Về sản phẩm, Công ty đang đầu tư những mẫu mã, dòng sản phẩm ngày càng được nâng cao về chất lượng và mẫu mã phù hợp, các dòng sản phẩm có kích thước lớn đang được triển khai sẽ là những sản phẩm chiến lược của Công ty. Hiện nay, Công ty sẽ triển khai trong năm 2008 đầu tư để đưa ra các sản phẩm có giá trị cao như: gạch viền, gạch ốp tường mẫu mã tinh xảo đòi hỏi mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm đã được khách hàng nước ngoài quan tâm. Công ty đạt tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lên 5.000.000m2 năm 2008 và lợi nhuận đạt 20% trên vốn điều lệ. Ngoài lĩnh vực sản xuất theo kế hoạch những năm tiếp theo Công ty mở rộng chủng loại sản phẩm và đầu tư sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo hình thức liên doanh và đầu tư trực tiếp.

Với tiềm năng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty có điều kiện phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.